Med Westdijk specialtransporter får du:

Experter på specialtransporter. Våra specialister rådgiver dig i alla frågor rörande specialtransporter, kalkylerar kostnadseffektivt och håller kontakten med dig under hela utförandet av transporten.

Integrerade lösningar för specialtransporter och projekt.

Vårt uppdrag är att göra förverkligandet utav ditt projekt så enkelt som möjligt för dig. Vi arbetar konstant för att du som kund skall bli nöjd.

An international group with several companies in Europe. With good Ro-Ro connections between our coastal countries, we send loaded unaccompanied trailers to our colleagues in Europe, after which their tractors take over and deliver locally in each country. This provides a very economical solution for international transport.

En internationell koncern med flera bolag ute i Europa. Med goda Ro-Ro förbindelser mellan våra kustländer skickar vi lastade oackompanjerade trailers till våra kollegor i Europa varefter deras dragbilar tar över och levererar lokalt i respektive land. Detta ger en mycket ekonomisk lösning på internationella transporter.

Ett stort kontaktnätverk över hela Europa. För oss finns inga gränser när det kommer till att utföra specialtransporter i Europa. Vi arbetar också med företag i andra länder som även dom är involverade i transporter med varierande komplexitet.

Vi bistår med alla dispenser och tillstånd för att utföra specialtransporter. Vi har god kontakt med myndigheter genom agenter i respektive land.