Stigbergsliden 5B, 414 63 Göteborg, Sweden +46 (0) 31 26 41 08 info@westdijksweden.se

Chaufför  Patrik Nietula

  • Chaufför
  • 4 axlad lastbil

Vår specialitet är Specialtransporter och Tungtransporter

Westdijk Sweden AB är experter inom specialtransporter och vi har resurser för att genomföra alla typer av transportuppdrag. Tillsammans med vår stora erfarenhet, vår kunskap och vår marknadsledande position inom specialtransporter och tungtransporter, kan vi erbjuda innovativa och skräddarsydda totallösningar till våra kunder. Var som helst och när som helst, står vi till förfogande.

En specialtransport kräver noggranna förberedelser, en professionell struktur och en nära dialog såväl med kunden, myndigheter och eventuella samarbetspartners. Vi har kunskapen, erfarenheten och det breda nätverk av kontakter som krävs för att utföra specialtransporter på smidigaste tänkbara sätt. Vi vet hur man tar sig från punkt A till punkt B på bästa sätt och tar hänsyn till tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Vi övervakar kontinuerligt motorvägsnätet i Sverige samt övriga Skandinavien och tillsammans med resterande Westdijk Group har vi tillgång till uppdaterad vägdata över hela Europa. Vår transportledning har kontinuerlig kontroll på var vår fordonsflotta befinner sig och delger kunden informationen löpande.

En totallösning

Förutom att vi erbjuder skräddarsydda specialtransportlösningar, erbjuder vi även projektledning och slutinstallationer. Efter vi levererat din last till destination har vi resurser och erfarenhet för att underlätta den slutgiltiga installationen, ex.v. genom lyfttjänster m.fl. Allt noggrant övervakat av Westdijks högkvalificerade projektledning från början till slut.